For at forebygge og inddæmme udbredelse af COVID-19 skal vi bede alle vores kunder, besøgende og lignende fremvise et coronapas til personalet.

Ved et coronapas forstås dokumentation for en af følgende (se note):

 • Et negativt resultat af en COVID-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.1
 • Et positivt resultat af en COVID-19-test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
 • Et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19.2

Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet vores klinik ved første naturlige kontakt mellem kunde og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Det kan f.eks. være, når du som kunde i vores klinik bliver modtaget af personalet, efter du har indfundet sig i klinikken.

 • Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort
 • Der må alene tillades adgang til kunder, besøgende og lignede, der kan forevise et gyldigt coronapas. Såfremt der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.
 • Kravet om coronapas gælder ikke for følgende:
  • Børn under 15 år
  • Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19-test
  • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19-test.

https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/april/covid-19-her-er-retningslinjer-for-frisoerer-og-andre-liberale-erhverv/

1. Ved en COVID-19-test forstås en test, der er foretaget efter som en PCR-test eller en antigentest/hurtigtest.
2. Et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.